Zarząd Spółdzielni

Mieczysław Edmund Ruta
PREZES ZARZĄDU

Stanisław Lewczuk
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU

Stefan Misiołek
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU

Rada Nadzorcza Spółdzielni

1. Zdzisław Tarnowski -przewodniczący

2. Danuta Wiraszka – z-ca przewodniczącego

3. Teresa Prejzner – sekretarz

4. Dorota Górska

5. Zbigniew Leszczyński