Zarząd Spółdzielni

Mieczysław Edmund Ruta
PREZES ZARZĄDU

Stanisław Lewczuk
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU

Stefan Misiołek
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU

Rada Nadzorcza Spółdzielni

Danuta Wiraszka – z-ca przewodniczącego

Beata Drwięga – sekretarz

Wanda Czyż – członek