Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa powstała w 1982r. Jej pierwszym Prezesem był Pan Krzysztof Górski (✟).

Budynki zgodnie z dzisiejszą numeracją powstały kolejno: Kopernika 14, 16, 18, 20, 22.  Najnowszym jest Kopernika 24 oddany do użytkowania i zasiedlony w 1992r.

Na dzień dzisiejszy zasoby Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej to 6 budynków wielorodzinnych z 207 lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni użytkowej 11380,39m²

Spółdzielnia dysponuje 14 lokalami użytkowymi (niemieszkalnymi ) o łącznej powierzchni 1329,9m² łącznie z lokalami w budynku biurowym przy ul. Szarych Szeregów 1.

Spółdzielnia posiada uregulowany status prawny nieruchomości. Własnością Spółdzielni są działki o pow 1620m², we współwłasności  9726m² oraz w użytkowaniu wieczystym 667m². Wszystkie nieruchomości zlokalizowane są przy ul. Kopernika i wolne od obciążeń.