USTAWA z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych

Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

Statut Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Białej Podlaskiej