Młodzieżowa spółdzielnia mieszkaniowa Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa

Walne Zgromadzenie Członków Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej

Biała Podlaska, 10 maja 2022r. Zawiadomienie Zarząd Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Białej Podlaskiej działając na podstawie art. 39 §1 ustawy Prawo Spółdzielcze oraz § 105 ust. 1 i § 106 Statutu Spółdzielni – zwołuje na dzień 31 maja 2022r. o godz. 17 w siedzibie Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego przy ul. Szarych Szeregów 1 (1 […]

Zima 2. 04 2022

Budynki spółdzielni zimą (styczeń2021)

Nowa strona

Serdecznie zapraszamy do odwiedzania strony MSM